дЕТАЛИ

Џип сафари Екскурзијата ја води лиценциран водич кој зборува англиски и холански јазик. Возиме низ националниот парк Галичица низ стрмни терени со прекрасни видиковци, од каде што можат да се видат двете езера, Охридското и Преспанското. Националниот парк Галичица е далеку познат по флората и фауната, ендемските видови, длабоките шуми и широки полиња. На бачило правиме кафе пауза, а во најблиското село правиме пауза за ручек кој го подготвуваат селаните. После ручекот заминуваме. Целата рута е 40 км.

Цена: 42 евра